Ordinær generalforsamling - torsdag den 07. april 2016 kl. 19.30 - på Hadsund Skole

Dagsorden til ordinær generalforsamling
torsdag den 07. april 2016 kl. 19.30
på Hadsund Skole på ”Ø-en” ved svømmehallen

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2015
Ved formand Jan Schrøder

3. Forelæggelse af regnskabet for 2015
Ved kasserer Poul Dausel

4. Behandling af indkomne forslag
(Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
f.eks. ved at sende dit forslag i en mail til formand Jan Schrøder - jan.schroeder@beumergroup.com

TRÆNER Fordeling for svømmehold 2015

Så er vi klar med træner til vores svømmehold.

I det varme vand har vi.
Mandag Mette Reincke og onsdag Ursula De Larson

Lav ende har vi.
Mandag Rasmus Konnerup og onsdag Nina Kirstine Schrøder Jacobsen

Dyb ende har vi:
Mandag Aleks Danmark og Onsdag Richard Donovan

Voksen vandskræk. Vi henviser til onsdag aften 19:00 - 20:00

Der var ikke tilmelding nok til at starte hold. Derfor henviser vi til onsdag.
Voksen begynder/motion 19:00 - 20:00 med Bente Bilidt.

Har du aldrig lært at svømme eller har frygt for vand, tilbyder vi i år et hold hvor vi starter i det lille bassin og starter helt fra begyndelsen.
Der skal ikke mødes op til indskrivning til dette hold, man møder bare op i svømmehalen eller send en mail til Henrik Bendixen.
Der skal mindst være 7 med på holdet.

Vandaerobic klippekort

For de som ikke kan komme hver gang til vandaerobic indføres der mulighed for at købe et klippekort.

Et klippekort til 10 gange koster 500 kr, som betales kontant. Klippekortet er gældende i ét år fra udstedelsesdatoen.

Subscribe to Hadsund Svømmeklub RSS